Stotteren bij kinderen

 

Stotteren bij peuters en kleuters

 

Therapie bij peuters en kleuters

 

Stotteren bij kinderen van de basisschoolleeftijd

 

Therapie bij kinderen van de basisschoolleeftijd

 

 

Therapie bij peuters en kleuters

 

Hoe jonger het kind is, hoe meer mogelijkheden er nog zijn om het spreken op een natuurlijke wijze bij te sturen.

Als ouders zich zorgen maken over het stotteren van hun kind is het raadzaam om naar een stottertherapeut te gaan. Het is goed als ouders hier niet te lang mee wachten, overbezorgdheid kan een negatieve invloed hebben op het stotteren. Bovendien, hoe langer er gewacht wordt met hulp voor het kind, hoe langer hij/zij het stotteren ‘geoefend’ heeft.

Uit onderzoek is gebleken dat hoe korter het kind stottert hoe meer kans er is dat het stotteren niet chronisch wordt.

 

Het doel van de therapie is om samen op zoek te gaan naar de factoren die meer vloeiendheid bevorderen.

Ieder kind is uniek in zijn karakter, ontwikkeling en zijn omgeving en heeft een eigen variatie van stottergedragingen en daarbij past maatwerk van de stottertherapeut. De stottertherapeut heeft een variatie aan begeleidingsmethoden om dit maatwerk te kunnen bieden. Er wordt spelenderwijs gewerkt, de ouders en de stottertherapeut zijn aan het werk zonder dat het kind het in de gaten heeft.

 

Bij stotterende kinderen is er meestal sprake van een disbalans in zijn ontwikkeling.

Deze disbalans kan betrekking hebben op het spraak- en taalvermogen van het kind, bijvoorbeeld wanneer een kind een zeer snelle of juist een wat tragere spraak- en taalontwikkeling heeft. Samengaand met een aanleg voor stotteren, kan zich door deze disbalans stottergedrag ontwikkelen. 

De logopedist/stottertherapeut onderzoekt het spraak- en taalniveau van uw kind en op grond van de uitslag van dit onderzoek worden adviezen gegeven. Deze adviezen worden, zoals genoemd, tijdens de therapie in spelsituatie geoefend.

 

Als de disbalans betrekking heeft op de psychosociale ontwikkeling van uw kind wordt gewerkt met het karakterstructurenmodel dat vanuit het Bodynamic-instituut verder ontwikkeld is door Lia Tieleman. Deze werkwijze is uniek voor de Stotterinterventiecentra, waarvan Lia Tieleman de grondlegster is. 

Klik hier om het model te bekijken.

 

De therapie bij jonge kinderen is meestal nog indirect, de ouders worden begeleid in het versterken van het spontaan vloeiender spreken van het kind

De therapie bestaat uit een aantal bijeenkomsten van 60 minuten met ouders en kind en afzonderlijke oudergesprekken.

Inzicht in het stotteren is vaak de eerste stap. Als ouders weten wanneer hun kind vloeiend spreekt en wanneer het kind stottert en wat hieraan ten grondslag kan liggen, kan het proces tot veranderen van het stotteren  beginnen.

Soms is dit geen gemakkelijk proces omdat we als mens nu eenmaal graag vasthouden aan patronen. De stottertherapeut begeleidt en steunt het kind en de ouders tijdens dit proces.

 

 

 

 

naar boven