Second opinion

De stottertherapeuten die werkzaam zijn binnen de Stotterinterventiecentra zijn logopedisten die gespecialiseerd zijn in stotteren.

 

Bij het Stotterinterventiecentrum kunt u terecht voor een second opinion over het stotterprobleem van u of uw kind.

 

Een second opinion kan door uw behandelend logopedist of door uzelf worden aangevraagd. Deze second opinion wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar, een nieuwe verwijzing van de huisarts is hierbij noodzakelijk.

 

Er worden één à twee afspraken gemaakt met de stotterende persoon. Als het een kind betreft volgt er een oudergesprek. De bevindingen van de stottertherapeut worden besproken met de ouders en de behandelend logopedist.

Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:

-   de logopedist zet de behandeling voort;

-   de logopedist zet de behandeling voort en wordt hierbij gecoacht vanuit
    het Stotterinterventiecentrum;

-   de behandeling wordt voortgezet door de stottertherapeut binnen het
    Stotterinterventiecentrum.

 

Regelmatig wordt het Stotterinterventiecentrum geconsulteerd door collega’s uit de regio. De samenwerking is open en de afspraken onderling zijn duidelijk.